Snabskous ja lärväne parhama Rauman giäle uudes sana

Snabskous.

Raumlaise lukijas saiva jobi: heijä ol määrä keksit uussi sanoi kymnillk kirikiäle murtte sanoill. Tähän dyähö ott ossa 184 sanaehdottaja, nii miähenguvi ko vaimväkki. Sanoi saattin gokkon gaikkjastas likemäs tuhane.