Uusi sivusto antaa neuvoja korjausrakentajalle ja tetoa rakennusperinnön hoidosta

Museoviraston uudelta Korjaustaito.fi-sivustolta löytyvät muiden muassa Korjauskortit, joista numero 15 käsittelee puukaupunkien pihoja ja aitoja. Kuvaksi on päätynyt Naulamäen portti.
Museoviraston uudelta Korjaustaito.fi-sivustolta löytyvät muiden muassa Korjauskortit, joista numero 15 käsittelee puukaupunkien pihoja ja aitoja. Kuvaksi on päätynyt Naulamäen portti. Kuva: Museovirasto/korjaustaito.fi

Museovirasto on avannut verkkosivuston, jonka pitäisi kiinnostaa kaikkia vanhan rakennuksen omistajia. Korjaustaito.fi-sivustolle on koottu tietoa säilyttävästä korjausrakentamisesta, ohjeet suojellun rakennuksen korjaushankkeesta, esimerkkejä onnistuneista korjaushankkeista sekä alan sanastoa.

Museoviraston tutut ”Korjauskortit” löytyvät nyt myös Korjaustaito.fi-sivustolta.

Sivusto on suunniteltu siten, että sen sisältö avautuu suurelle yleisölle ymmärrettävästi, mutta toisaalta se hyödyttää pätevyydellään rakennusalan ammattilaisia.

Korjaustaito.fi jakautuu neljään osioon: Museoviraston Korjauskortit, Restauroinnin polku, Sanasto ja Näyteikkuna.

Korjauskortit sisältävät ohjeita rakennusta säilyttävään korjaamiseen. Restauroinnin polku -ohjeet perustuvat kokemuksiin hyvistä käytännöistä suojeltujen rakennusten korjaushankkeissa.

Lisäksi ne toimivat yleisinä suosituksina säilyttävän korjaamishankkeen suunnitteluun ja rakennuttamiseen.

Sanastosta taas löytyvät määritteet rakennetun ympäristön hoidolle, säilyttävälle korjaamiselle ja restauroinnille. Näyteikkunassa julkaistaan esimerkkejä säilyttävän korjaamisen osaajilta ja asiantuntijoilta.

Korjaustaito.fi-sivuston Näyteikkuna esittelee esimerkkejä säilyttävän korjaamisen asiantuntijoilta. Iisalmen pappila Seurasaaressa avautui restauroituna vuonna 2018. Entisöinnin yhteydessä parannettiin esteettömyyttä ja käytettävyyttä.
Korjaustaito.fi-sivuston Näyteikkuna esittelee esimerkkejä säilyttävän korjaamisen asiantuntijoilta. Iisalmen pappila Seurasaaressa avautui restauroituna vuonna 2018. Entisöinnin yhteydessä parannettiin esteettömyyttä ja käytettävyyttä. Kuva: Museovirasto/Soile Tiirilä

Pikainen silmäys Korjaustaito.fi-sivustolle osoittaa, että se on oikea korjausrakentamisen aarreaitta.

Muiden muassa Vanhan Rauman kiinteistönomistajat löytävät sivustolta varmasti paljon hyödyllistä tietoa.

Esimerkiksi Korjauskortti numero 15 käsittelee laajasti puukaupunkien pihoja ja aitoja sisältäen suosituksia alueen aitojen ja porttien korjaamisesta.

Samaan aiheeseen liittyvät myös Korjauskortit, jotka käsittelevät ulkolaudoituksen, kuistin ja pientalon perustusten korjausta.

Olemassa olevan rakennetun ympäristön arvostus, kunnossapito ja korjaaminen on välttämätön avain ekologiseen, taloudelliseen ja kulttuuriseen kestävyyteen, Museoviraston tiedotteessa todetaan.

Kestävintä onkin käyttää olemassa olevia rakennuksia uuden rakentamisen sijaan.

– Hyvällä hoidolla ja sopivalla käytöllä rakennetun omaisuuden käyttöikää voi pidentää huomattavasti, osassa rakennuskantaa lähes rajattomasti, sanoo yliarkkitehti Pekka Lehtinen Museovirastosta.

Korjaustaito.fi perustuu rakennusperinnön vaalimisen periaatteisiin. Erityisten suojeltavien rakennusperintökohteiden ohella Korjaustaito palvelee yleisemminkin kestävän kehityksen toteutumista.

– Rakennusten säilyttämisellä ratkaistaan kestävyyden haasteita isossa mittakaavassa. Tunnistetaan se mikä on hyvää, ylläpidetään ja korjataan sitä, Lehtinen kannustaa.

korjaustaito.fi