Viimeistään nyt on syytä selvittää onko oma koti energiasyöppö

Kotien ja rakennusten energiansäästö on askel kohti vihreämpää tulevaisuutta. Energiaremontteihin on nyt mahdollista saada rahallista tukea.

Energiatehokkuus pitää ottaa ensi vuoden alusta lähtien entistä paremmin huomioon rakentamisessa ja remontoinnissa.
2021 voimaan astuvan energiatehokkuusdirektiivin tarkoituksena on parantaa rakennusten energiatehokkuutta ja sitä kautta hillitä ilmastonmuutosta.

Nyt onkin hyvä aika tarkastaa, onko oma koti varsinainen energiasyöppö.

Uponorin lattialämmityksen ja viilennyksen tuoteryhmäpäällikön Saija Niemisen mukaan energiatehokkuuden parantamisessa riittää usein jo pelkkä lämmitysjärjestelmän säätö, joka tuo selvää säästöä lämmityskuluihin. Joissakin kohteissa taas laajempi energiaremontti on tarpeen.

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA on myöntänyt tämän vuoden alusta avustuksia asuinrakennusten energiatehokkuutta parantaviin korjaushankkeisiin.

Asunto-osakeyhtiöiden lisäksi tuki koskee omakotitaloja. Avustuksen suuruus vaihtelee 4 000 jopa 6 000 euroon remontoinnin lopputuloksesta riippuen.

– Olemassa olevan talokannan energiatehokkuuden parantaminen on todella isossa osassa tulevaisuudessa, ja saneerauksien vaatimustasoja tullaan kiristämään. Asianmukaiset energiatehokkuusinvestoinnit maksavat itsensä varmasti takaisin, muistuttaa Nieminen.

Jo yli 900 energiatodistusta asiakkailleen laatinut raumalainen isännöitsijä Janne Kuusisto Kiinteistökehitys Kuusistosta tuntee ARA:n tarjoaman tuen.

– Taloyhtiöt eivät välttämättä vielä tiedä ARA-tuesta, mutta minä isännöitsijänä tiedän asiasta sitäkin paremmin. Tulenkin esittämään taloyhtiöille erilaisia vaihtoehtoja energiatehokkuuden parantamiseksi, Kuusisto toteaa.

Edellisten vuosien yhtiökokouksissa on hänen mukaansa keskusteltu energiatehokkuuden parantamisesta samalla, kun yhtiöiden remonttitarpeita on kartoitettu, mutta asia ei ole ollut mikään ”itseisarvo”.

Nyt hän uskoo energiatehokkuudenkin kiinnostavan osakkaita.

Kiinteistökehitys Kuusistolla on asiakkaina 23 taloyhtiötä, joista 12 on rivitaloa ja seitsemän kerrostaloa. Loput ovat kiinteistöyhtiöitä.

Kuusiston edustamista taloyhtiöistä 14 on kaukolämmön piirissä, kuusi sähkölämmitteisiä ja kolmessa on maalämpö.

Energiaremontteja on jo tehty muutamissa yhtiöissä.

– Eräässäkin taloyhtiössä toteutettiin muutama vuosi sitten lämmityksen kokonaisremontti, jossa öljy korvattiin maalämmöllä.

Energia-avustuksen hakeminen sujuu vaivattomammin, kun apuna on ammattilainen.

– ARA:n energia-avustuksen saannin edellytyksenä on e-luvun laskeminen rakennusajankohdan tiedoilla. Laskelmin tulee olla selvitetty, mitä toimenpiteitä omakotitalossa vaaditaan tarvittavan 44 prosentin säästön saavuttamiseksi ja avustuksen hakemiseksi. Rivitalossa säästötavoite on 36 ja kerrostaloissa 32 prosenttia. Kun myöhemmin korjaustoimenpiteet on tehty, niin avustuksen rahallisen korvauksen saamisen edellytyksenä on virallisen energiatodistuksen laatiminen, johon minulta löytyy vaadittava pätevyys, Kuusisto neuvoo.

Tukea myös sisäilmaongelmaisille asunnoille

  • Tämän vuoden alusta ARA:lta on voinut hakea avustusta myös sisäilmaongelmaisten asuntojen ja asuinrakennusten kuntotutkimuksista ja perusparannusten suunnittelusta syntyviin kustannuksiin.
  • Avustettavien asuinrakennusten ja asuntojen sisäilmaongelmien aiheuttaja voi olla kosteus- ja homevaurion lisäksi VOC- ja PAH-yhdisteet, radon ja muut haitalliset aineet.
  • Avustusta voi saada enintään 50 prosenttia kuntotutkimusten ja perusparannusten suunnittelun toteutuneista kustannuksista. Avustus ei kata korjauksia.
  • Avustusta voidaan myöntää asunto-osakeyhtiölle tai pientalon omistajalle.
  • Lähde. ara.fi