Viisuveis vartin diimas Raumaks

Ari Anteroine dykkä kotokiälest paeda rintmuksesaski. Kuva: Juha Sinisalo


Ari Anteroine myändä, ett Suamen dämä vuade Euroviis, Käärijän Cha cha cha ei aluks hänehen golattan yhtikäm behu.
– En syynänk koko Uude Musiikin gilppailu, misä se valikoitti.
Mutt sitt ko siit ruvettin gohisema, ni Ariki sai korvläpes auk.
– Huamattin gui ihmse menivä valla hullu villihi ulkmait myäde.