”Ylimääräisiä” suojateitä on karsittu Rauman katukuvasta

Tietöiden yhteydessä suojateitä karsittiin muun muassa Haapasaarentien ja Meriraumantien risteyksestä. Kuva: Juha Sinisalo

Viime aikoina niin sanottuja ylimääräisiä suojateitä on poistettu Raumalla muun muassa Hirvitieltä, Päiväsenkadulta, Haapasaarentien ja Meriraumantien risteyk-sestä sekä Kaunisjärvenkadun ja Polttimonkadun risteyksestä.

– Suojatien perimmäinen käyttötarkoitus saattaa runsauden vuoksi hämärtyä, kun silmät sokeutuvat niille. Tällöin merkintä koetaan liikenteessä tavanomaiseksi tienylityspaikaksi, Rauman kaupungin suunnittelupäällikkö Riikka Pajuoja kuvailee poistojen syytä.

Suojateitä on tähän mennessä karsittu alueilta, joilla on muutenkin tehty tietöitä.

– Samalla kertaa esimerkiksi uuden päällysteen tai reunakivien laiton yhteydessä on tehty muutoksia myös suojateihin, Pajuoja kertoo.

Nyt suojateitä on karsittu noin 10–15 kappaletta ja työ jatkuu edelleen.

Karsintaa on tehty nyt muun muassa sellaisista kohdista, joissa samalla risteysalueella suojateitä on ollut neljä. Tällöin suojateiden määrää on voitu karsia vaikka kahteen.

Pajuojan mukaan suojatien tarkoituksena on parantaa jalankulun sujuvuutta ja turvallisuutta. Jalankulkijoiden liikenneonnettomuudet keskittyvät yleensä kohtiin, joissa jalankulku ja autoliikenne risteävät.

Raumalla suojateitä on ollut tapana merkitä myös tonttikaduille, vaikka suojatien tarve on tällöin liikenteen sujuvuuden tai turvallisuuden kannalta usein vaikeasti perusteltavissa.

– Suojatien tulisi olla järkevä ja sen tulisi myös johtaa jonnekin. Esimerkiksi suoraan nurmialueelle johtavat suojatiet eivät ole oikein järkeviä, Pajuoja kuvailee.

– Isommissa kaupungeissa suojateiden käyttöastetta voidaan kartoittaa ihan laskennallisestikin ja tämän jälkeen poistaa vähällä käytöllä olevia suojateitä. Raumalla tällaista laskentaa ei ole tehty, hän jatkaa.

Yleisin kysymys suojatien poistamisen jälkeen alueella liikkuvilla on se, että mistä katu nyt ylitetään.

– Laissa sanotaan, että tien saa ylittää muualtakin kuin suojatien kohdalta. Mikäli aivan lähellä on toinen suojatie, tulee sitä ylityspaikkana suosia. Tien voi kuitenkin ylittää kohtisuoraan myös paikasta, jossa suojatietä ei ole, Pajuoja tarkentaa.