Avohakkuut valtion metsissä kiellettävä, esittää ympäristöjärjestöjen kansalaisaloite

Valtion metsissä tehtävät avohakkuut pitäisi lopettaa ja kieltää lailla, suuret suomalaiset ympäristöjärjestöt esittävät kansalaisaloitteessaan.

Aloitetta perustellaan muun muassa luonnon monimuotoisuuden säilyttämisellä, ilmastonmuutoksen rajoittamisella ja metsien retkeily-, marjastus- ja metsästyskäytön helpottamisella.

Aloitteen alullepanijat ovat Suomen Luonnonsuojeluliitto, Greenpeace, Luonto-Liitto, Birdlife Suomi ja Natur och Miljö.