Kahdeksan yhtiötä hakee lisäaikaa sähköverkkonsa kohentamiseen

Kaikkiaan kahdeksan Suomen 77 verkkoyhtiöstä on hakenut Energiavirastolta lisäaikaa päästäkseen sähkömarkkinalain asettamiin tavoitteisiin sähkön toimitusvarmuudessa. Lain mukaan vuonna 2029 taajamien sähkökatko voi olla kuusi tuntia ja haja-asutusalueella korkeintaan 36 tuntia.

Siirtymäaikaa voidaan myöntää korkeintaan 8 vuotta.

Siirtymäaikaa hakeneilla yhtiöillä on merkittävä osa sähkönjakeluverkostaan haja-asutusalueilla. Joukossa ovat esimerkiksi savolaiset Savon Voima ja Järvi-Suomen Energia sekä Pohjois-Karjalassa toimiva PKS Sähkönsiirto.