Kuluttajat innostuivat vapaista aukioloista, kertoo Kaupan liitto

Kuluttajat ovat tyytyväisiä kauppojen vapautuneisiin aukioloihin. Kaupan liiton tekemän selvityksen mukaan noin 80 prosenttia heistäkin, jotka eivät ole käyttäneet uusia aukioloaikoja, pitävät muutosta periaatteessa hyvänä.

Kolme viidestä selvitykseen vastanneesta kuluttajasta kertoo asioineensa kaupoissa uusina aukioloaikoina. Eniten kaupassa oli käyty sunnuntaisin tai lauantai-iltaisin.

Liitto selvitti jäsenyritystensä, asiakkaiden ja netin kuluttajakyselyyn vastanneiden näkemyksiä elo- ja syyskuussa.