Kuluttajien luottamus Suomen talouteen heikkeni helmikuussa

Kuluttajien luottamus talouteen heikkeni helmikuussa, mutta on edelleen hyvällä tasolla, käy ilmi Tilastokeskuksen kuluttajabarometristä. Kuluttajien kuva omasta taloudesta säilyi kohtuullisena, mutta näkemys Suomen talouden tulevaisuudesta oli synkähkö.

Kuluttajien luottamusindikaattori oli helmikuussa 15,5, kun se vielä tammikuussa oli 17,2 ja viime vuoden joulukuussa 16,1. Luottamus on heikennyt viime vuodesta, jonka helmikuussa luottamusindikaattori sai arvon 25,8.

Kuluttajabarometriä varten haastateltiin helmikuussa lähes 1 200 Suomessa asuvaa henkilöä.