Kuolemaan johtaneita potilasvahinkoja ratkaistiin alkuvuonna 16, kertoo Potilasvakuutuskeskus

Potilasvakuutuskeskus on ratkaissut tänä vuonna kesäkuun loppuun mennessä 16 tapausta, joissa potilas kuoli tai hänen kuolemansa aikaistui terveydenhuollon seurauksena. Ratkaistut tapaukset ovat sattuneet vuosina 2015–2017.

Kahdessa tapauksessa vahinko oli johtanut vastasyntyneen kuolemaan synnytyksessä. Muissa tapauksissa vahingon vuoksi kuolleiden ikä vaihteli 54–84 vuoden välillä.