Ministeriöt toimittivat ratkaisuehdotuksensa sote-uudistuksen pulmiin sosiaali- ja terveysvaliokunnalle

Ministeriöt ovat toimittaneet loput ratkaisuehdotuksensa maakunta- ja sote-lakeihin sosiaali- ja terveysvaliokunnalle. Sosiaali- ja terveysministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö sekä valtiovarainministeriö lähettivät ehdotuksensa valiokunnalle tänään.

Ministeriöiden mukaan EU-oikeuteen liittyvän oikeudellisen varmuuden vahvistamiseksi järjestelmän olennaiset osat notifioidaan komissiolle oikeusvarmuusilmoituksella.

Ilmoituksesta ei esitysten mukaan aiheudu estettä lakien hyväksymiselle eikä muutosta lakien voimaantulon aikatauluun.