Oikeuskanslerilta moitteet sisäministeri Kai Mykkäselle – Kriisinhallintakeskuksen valmistelussa olisi pitänyt vertailla useita paikkakuntia.

Oikeuskansleri moittii sisäministeri Kai Mykkästä (kok.) Kriisinhallintakeskuksen siirron valmistelusta. Oikeuskanslerin mukaan valmistelussa olisi pitänyt vertailla useita paikkakuntia, mitä siinä ei tehty.

Valmistelu oli oikeuskanslerin mukaan hyvän hallintotavan vastainen mutta ei rikkonut lakia.

OIkeuskanslerin mukaan sisäministeriön tiedotteessa annettiin myös ristiriitaista tietoa päätöksenteon vaiheesta ja etenemisestä. Kantelija arvosteli sisäministeriön päätöstä siirtää Kriisinhallintakeskus Kuopiosta Helsinkiin.