Perustuslain toimivuudesta tehdään selvitys, jonka laatii emeritusprofessori Mikael Hidén

Oikeusministeriö tilaa selvityksen perustuslain toimivuudesta ja mahdollisista tarkistamistarpeista. Selvitys toimii pohjana, kun harkitaan, tarvitseeko perustuslain tarkistamista varten asettaa ensi hallituskaudella valmisteluhanke.

Selvityksessä on tarkoitus arvioida perustuslain säännösten toimivuutta erityisesti lainsäädäntötyön näkökulmasta ja selvittää perustuslain tulkintakäytännön kehittymistä.

Selvityksen tekee Helsingin yliopiston emeritusprofessori Mikael Hidén. Selvitys luovutetaan oikeusministeriölle maaliskuun lopussa.