Rakennusteollisuus: Asuntorakentaminen kasvaa Suomessa

Asuntorakentamisen ennakoidaan jatkuvan korkealla tasolla myös vuoden toisella puoliskolla, kertoo Rakennusteollisuus RT:n Asuntotuotantokysely.

Arvio kerrostaloasuntojen aloitusmäärästä on noussut peräti 2 000 asunnolla tammikuusta. Asuntorakentamisen kasvuun ovat vaikuttaneet niin kaupungistuminen kuin matalat korot.

Kotitaloudet velkaantuvat tällä hetkellä eniten asuntoyhteisöille myönnettyjen lainojen kautta.