Saaristomeren tilaa yritetään parantaa kipsillä

Saaristomeren vedenlaatua pyritään parantamaan peltojen kipsikäsittelyllä. Helsingin yliopiston ja Suomen ympäristökeskuksen tutkimushanke selvittää kipsin soveltuvuutta Saaristomeren ja koko Itämeren tilan parantamiseen.

Pelloille levitetty kipsi edistää fosforin sitoutumista maahiukkasiin. Näin fosfori pysyy kasvien käytössä eikä kuormita merta.

Helsingin yliopiston professorin Markku Ollikaisen mukaan Saaristomeren vuotuista fosforikuormitusta voitaisiin vähentää kipsin avulla lähes kolmanneksella edullisesti.