Turun puukkoiskun selvitysryhmä suosittelee turvapaikkakäsittelyn nopeuttamista

Turun puukkoiskua selvittäneen tutkintaryhmän mukaan radikalisoitumista ehkäisevä työ on Suomessa aliresursoitua ja hajanaisesti järjestettyä. Ryhmä suosittaa muun muassa turvapaikkapäätösten nopeampaa käsittelyä ja neuvontapalvelun perustamista.

Ryhmän mukaan turvapaikkapäätösten ja niistä hallinta-oikeuksiin tehtyjen valitusten keskimääräisen käsittelyajan pitäisi lyhentyä merkittävästi nykyisestä 1,5 vuodesta. Käsittelyä pitäisi kiirehtiä, jos hakijan katsotaan olevan turvallisuusuhka.