Valinnanvapauden lisääntyminen saattaa lisätä kustannuksia

Ammattiliitto Tehy arvostelee, että sote ratkaistiin asiantuntijoita kuulematta ja aluehallinnon ehdoilla. Alueiden määrä jäi Tehyn mukaan liian suureksi, jotta uudistuksen tavoitteet kansalaisten yhdenvertaisista laadukkaista palveluista, terveyserojen kaventamisesta ja kustannustehokkuudesta voitaisiin saavuttaa.
Ammattiliitto Tehy arvostelee, että sote ratkaistiin asiantuntijoita kuulematta ja aluehallinnon ehdoilla. Alueiden määrä jäi Tehyn mukaan liian suureksi, jotta uudistuksen tavoitteet kansalaisten yhdenvertaisista laadukkaista palveluista, terveyserojen kaventamisesta ja kustannustehokkuudesta voitaisiin saavuttaa. Kuva: Roni Rekomaa

Valinnanvapauden lisääntyminen sote-uudistuksen myötä saattaa lisätä kustannuksia. Asiantuntijoiden mukaan kustannuksia voi lisätä se, että ihmiset hakeutuvat hoitoon aiempaa enemmän ja he eivät löydä tarpeeksi tehokkaasti palvelujen luo. Moni sote-uudistuksen yksityiskohta on kuitenkin vielä auki. Valinnanvapauslainsäädännön seuraukset riippuvat yksityiskohdista.

Itä-Suomen yliopiston terveyshallintotieteiden professori Jari Vuori korostaa, että huomiota olisi kiinnitettävä siihen, että ihmiset löytäisivät helposti oikeiden palveluiden luo. Vuoren mukaan valinnanvapauden myötä olisi tarvetta jonkinlaiselle palvelunohjaukselle, jotta turhia kustannuksia ei syntyisi.

– Helposti käy niin, että ihminen valitsee hieronnan, vaikka tarvetta olisi esimerkiksi lääkärille.

Vuoren mukaan yksi keino toteuttaa palvelunohjausta olisi ainakin osin internetissä tapahtuva ohjaus.

THL:n johtava asiantuntija Maijaliisa Junnila sanoo, että kustannukset voivat nousta myös siksi, että palveluiden saatavuuden lisääntymisen myötä ihmiset saattavat käyttää terveyspalveluita entistä pienempiin vaivoihin. Näin on käynyt esimerkiksi Ruotsissa.

– Se on ollut myös aina vanha totuus, että jos kiertää tarpeeksi monta lääkäriä, joku lääkäri päättää leikata. Valinnanvapauden myötä toteutuu entistä paremmin se, että saat haluamasi hoidon kun käyt tarpeeksi monessa paikassa, Junnila toteaa.

Lainsäädännön yhteydessä määriteltäneen myös, mitä palveluja valinnanvapauden piiriin kuuluu ja miten niitä julkisin varoin kustannetaan. Tällä voi olla vaikutusta kustannusten hillintään.

Yritysten on lunastettava lupaukset

Kaiken kaikkiaan asiantuntijat näkevät valinnanvapauden lisääntymisen myönteisenä asiana, sillä esimerkiksi palveluiden saatavuus paranee. Valinnanvapaus on osa sote-uudistusta, ja se mahdollistaa palveluiden valitsemisen julkiselta, yksityiseltä tai kolmannelta sektorilta.

Terveyspalvelualan Liiton elinkeinopoliittisen asiantuntijan Jarno Talvitien mukaan valinnanvapauden lisääntymisen myötä siirrytään järjestelmälähtöisyydestä asiakaslähtöisyyden suuntaan.

– Kaikkien palveluntuottajien täytyy jokaisen asiakaskontaktin yhteydessä lunastaa henkilön odotukset, Talvitie sanoo.

Moni asia vielä auki

STT:n haastattelemat asiantuntijat eivät vielä osaa sanoa, millaiset palveluntuottajat valinnanvapauden lisääntymisestä eniten hyötyvät. THL:n Junnilan mukaan uhkana kuitenkin on, että isot hyötyvät ja pienet jäävät jalkoihin.

– Paljon tässäkin asiassa riippuu siitä, millainen lainsäädännöstä muodostuu. Trendi on ollut nähtävissä esimerkiksi vanhusten asumispalveluiden puolella, missä isot yritykset ovat ostaneet pienet paikalliset yritykset, Junnila kertoo.

– On selvää, että suurilla yhtiöillä on tässä tilaisuus, Vuori sanoo.

Terveyspalvelualojen Liiton Talvitien mukaan tuleva ratkaisu on kaikkien palveluntuottajien kannalta kuitenkin nykyistä parempi, myös pienten ja keskisuurten yritysten. Talvitie sanoo, että kunnat yleensä kilpailuttavat vain niin isoja palvelukokonaisuuksia, että niistä voi kilpailla vain kourallinen yksityisiä palveluntuottajia.

– Valinnanvapauden yksi hienous onkin siinä, että lähtökohtaisesti kilpaillaan yksittäisestä asiakkaasta ja silloin jokaisen palveluntuottajan pitäisi pärjätä, Talvitie kertoo.

SDP:n Lindtman haluaa sote- päätöksen pikavauhtia eduskuntaan

Helsinki

STT

Hallituksen sote-päätös on tuotava eduskunnan arvioitavaksi jo alkavalla viikolla, vaatii SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman. Päätös olisi käsiteltävä eduskunnassa vähintään pääministerin ilmoituksen muodossa.

Lindtmanin mukaan kansanedustajille ja kansalle on kerrottava avoimesti, mitä hallitus on päättänyt ja miten se vaikuttaa terveyspalveluiden saatavuuteen eri puolilla Suomea.

– Kyseessä on perustavanlaatuinen suomalaisen yhteiskunnan toimintaan sekä jokaisen kansalaisen peruspalveluihin kuuluva asia. Siksi asia on saatava parlamentaariseen käsittelyyn mahdollisimman nopeasti, Lindtman kirjoitti tiedotteessaan.

Lindtman esittää myös, että päätös annettaisiin riippumattomien asiantuntijoiden puitavaksi.

– Ulkopuolisen on tähän asti kerrotun perusteella mahdotonta arvioida, miten nyt luotu uusi hallintotaso säästäisi kestävyysvajeesta luvatut kolme miljardia.

Asiantuntija: Yritysten määrää voi kasvaa

Helsinki

STT

Valinnanvapauden lisäämisellä voi olla myönteisiä yritysvaikutuksia, sanoo Kuntaliiton sosiaali- ja terveysasioiden johtaja Tarja Myllärinen.

– Valinnanvapaus voisi tuoda esimerkiksi lisää yksityisiä neuvoloita, Myllärinen sanoo.

Käytännössä uudistus tarkoittaa valinnanvapauden lisääntymistä esimerkiksi siten, että julkisen terveyskeskuksen sijaan asiakas voisi mennä yksityiselle lääkärille.

– Palvelun järjestäjän olisi puolestaan huolehdittava siitä, että hoidon kustannuksilla olisi jokin katto, Myllärinen sanoo.

Myllärinen kuitenkin huomauttaa, että käytännön elämässä valinnanvapaudella on monia esteitä. Esimerkiksi mahdollisuudet valita ovat eri puolilla Suomea hyvin erilaiset. Pääkaupunkiseudulla on mistä valita, pienillä paikkakunnilla voi olla vain yksi terveyskeskus.

– Jollain pienillä paikkakunnilla todellista valinnanvapautta ei välttämättä ole. Tietenkin silloin voi matkustaa kauemmas, mutta matkustuskustannukset pitää hoitaa kuitenkin itse, Myllärinen sanoo.

Valinnanvapauslainsäädännöllä pyritään siihen, että palveluiden laatu paranee, kun tuottajat kilpailevat laadulla. Jonojen uskotaan myös lyhenevän, sillä terveydenhuoltoon tulisi nykyistä enemmän palveluiden tuottajia.