Nordiksen pysäköintipaikan tilalle ensin valtava kuoppa ja sitten HIFK:n uusi halli

Tämän pysäköintipaikan kohdalle tulee HIFK:n uusi halli. Takana Nordis. Europhoto/Jukka Rautio.

Kun HIFK:n uusi halli rakennetaan, niin ensin täytyy kaivaa kuoppa. Ja siitä tulee aivan valtava. Kun kaivokset jätettään laskuista, niin kuoppa on suurimpia, mitä Suomessa on koskaan tehty.

Kuoppa on oikeastaan vähän väärä sana, sillä siitä tulee ensimmäisenä mieleen pieni, mutta tämä on jättimäinen. Halli tulee maan pinnan alle Nordenskiöldinkadun hallin viereisen pysäköintialueen kohdalle, mutta kaikkine rakentamisineen kuoppa vie myös nykyisen hallin ja kadun välisen tilan, kallion hallin ja pysäköintialueen välistä, toimisto- ja harjoitushallirakennuksen sekä tilapäisesti jalkapallokentän numero 7. Siinä olevalle kuplahallille kaupunki selvittää uutta paikkaa.

GSP Group vastaa hankkeen rakennuttamistehtävistä.

– Rakennuttamisteknisesti paikan pohjaolosuhteet ovat hyvät, koska kaikki rakennukset perustetaan louhitun kalliopinnan varaan betonoiduille anturaperustuksille, sanoi GSP:n toimitusjohtaja Sami Kettunen.

Vaikka pinta-alakin on suuri, niin jättimäiseksi kuopan tekee sen syvyys. Sitä on peräti 30 metriä. Se vastaa siis yhdeksän kerroksista asuntotaloa.

Ennen kaivamista suunnittelussa on huomioitava pohjavesi. Tämä on normaalia kaikessa etenkin keskustan rakentamisessa.

– Muutamat Urheilukadulla taloista perustettu puupaalujen varaan. Tämän johdosta pohjaveden pintaa ei saa rakentamisen aikana eikä rakennustöiden valmistuttua muuttaa nykyisestä tasosta. Siksi pohjaveden virtaus Laakson kentältä Pallokentälle pitää varmistaa erillisellä järjestelmällä, hän sanoi.

Muuten alue sopii hyvin kaivamiseen, sillä sen kautta ei mene mitään merkittäviä sähkökaapeleita tai vesi- ja viemäriputkia. Paikalla on vain pysäköintipaikan vaatimia ja kiinteistöä palvelevia kaapeleita, mutta ne eivät ole ongelma rakentajille.

Mutta muuten pulmia riittää. Noin syvästä ja laajasta kaivannosta pitää kuljettaa pois noin miljoona kuutiota maata. Siitä noin 20 prosenttia on savea ja muuta maata, ja loput kalliolouhetta.

– Vielä ei ole ratkaistu, mihin maa viedään. Louheella on helpompi löytää sijoituskohteet esim. maa- ja meritäytöt, Kettunen sanoi.

Maarakentamiseen kuuluu kaivannon lisäksi louhittava kalliopysäköinti, joka sijaitsee Eläintarhan kallioselänteen alla Pohjoisen Stadionintien toisella puolella ja tunneli, jonka suuaukko on Vauhtitiellä. Kettusen mielestä hyvä olisikin tehdä ensin tuo tunneli, sillä sitä voisi käyttää logistiikkatunnelina heti työnmaan alusta lähtien.

Poiskuljetettavaa on nimittäin paljon. Siksi ratkaisussa on huomioitava myös liikenne. Vauhtitie on kohtalaisen rauhallinen verrattuna Nordenskiöldinkatuun.

Koska hallin huolto- ja tapahtumaliikenne tapahtuu aikanaan saman tunnelin kautta, niin sen koko on suunniteltu rekkoja varten. Täten sen kautta olisi hyvä ohjata myös niin maarakennustöiden kuin sitten rakentamisen liikenne.

Jos maa pitäisi kuljettaa pois kokonaan yläkautta, niin lopulta tarvittaisiin 300 metriä luiskaa. Periaatteessa sitä on oltava 100 metriä jokaista alaspäin mentävää kymmentä metriä kohden, jotta kuorma-autot ja tarvittavat koneet voivat hyvin liikkua.

Rakennuskaivannon ympärille rakennetaan vedenpitävä porapaalupatoseinä ja kallioseinämäiset osuudet tiivistetään injektoimalla. Näistä tulee eräänlainen tukiseinä, joka estää maan ja nykyisen hallin vajoamisen.

Lisää aiheesta

Näkökulma: Halli tulee, mutta missä HIFK pelaa välillä?

Uusi halli suunnitellaan one bowl -periaatteella