4,5 miljoonaa tukea viime vuonna metsille Lounais-Suomessa

Suomen metsäkeskus jakoi kestävän metsätalouden rahoituslain eli Kemera-lain mukaisia tukia yksityisille metsänomistajille Lounais-Suomessa viime vuonna 4,55 miljoonaa euroa.

Puuntuotannon tukien osuus oli Lounais-Suomen alueella 80 prosenttia, energiapuun korjuun 14 prosenttia ja luonnonhoidon kuusi prosenttia.

Lounais-Suomessa, eli Satakunnassa ja Varsinais-Suomessa, euromääräisesti tuetuimmat työlajit olivat myrskytuhoalueiden metsitykset ja nuoren metsän hoito.

Viime vuosina nuorten metsien energiapuuhakkuisiin myönnetty tuki on usein loppunut Lounais-Suomessa kesken ja satojen tuhansien eurojen arvosta maksatuksia on jouduttu siirtämään seuraavalle vuodelle.

Viime vuonna Kemera-tukien käytössä näkyy Tapani-myrskyn aiheuttamien uudistusalojen metsitys. Myrskyn kaatamia metsiä istutettiin viime vuonna Kemera-tuella reilu 1 000 hehtaaria.

- Nuorten metsien energiapuuhakkuiden määrään on vaikuttanut se, että muuhun käyttöön kelpaamatonta, vahingoittunutta myrskypuuta on ollut tarjolla energiakäyttöön. Samaan aikaan kivihiilen alhainen hinta on hillinnyt energiapuun kysyntää, kertoo Lounais-Suomen alueen johtava esittelijä Markku Sievänen.

Energiapuun korjuuta tuettiin Lounais-Suomessa 641 000 eurolla. Tukea jäi hyödyntämättä 450 000 euroa, jotka siirtyvät kuluvalle vuodelle.

­– Aikaisempina vuosina hakemusten maksamista on jouduttu siirtämään seuraavalle vuodelle jopa miljoonan euron edestä. Nyt siirtyviin hakemuksiin arvioidaan käytettävän vain runsas 100 000 euroa kuluvan vuoden Kemera-varoja, Sievänen toteaa.