97 prosenttia peruskoulun päättäneistä on saanut hakemansa opiskelupaikan

Peruskoulun tänä keväänä päättäneistä hakijoista 99,1 prosenttia haki kevään ja kesän aikana opiskelemaan ammatilliseen koulutukseen, lukioon, erityisoppilaitokseen tai valmentavaan/valmistavaan koulutukseen.

Ysiluokan päättäneistä hakijoista noin 97 prosenttia on jo saanut opiskelupaikan joko ammatillisesta koulutuksesta, lukiosta tai valmistavasta koulutuksesta joko varsinaisten hakujen tai kesän aikana järjestettyjen lisähakujen kautta, Opetushallitus tiedottaa.

Osa hauissa ilman opiskelupaikkaa jääneistä ja kokonaan hakematta jättäneistä on hakeutunut opiskelemaan yhteishaun ulkopuolisiin koulutuksiin, kuten kansanopistojen vapaan sivistystyön linjoille.

Varasijoilta vapautuu opiskelupaikkoja vielä loppukesälläkin, joten opiskelupaikan saaminen on edelleen mahdollista.