A-Insinöörit sopimukseen Rauman mäntysahan hankesuunnittelun rakennuttamiskonsultoinnista

Havainnekuvassa saha sijoitettuna sellutehtaan ja Raumanmeren väliin.

Metsä Groupiin kuuluvalla Metsä Fibrellä on käynnissä hankesuunnittelu Raumalle rakennettavasta sahasta, joka tulee olemaan teknologialtaan ja tehokkuudeltaan selkeä edelläkävijä.

Suunnitteilla olevan sahan rakennuttajakonsultiksi on valittu A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy.

A-Insinöörit toimittaa Metsä Fibrelle rakentamisen hankesuunnittelun konsulttipalvelut. Hankesuunnitteluvaiheessa laaditaan sahan rakennussuunnitelmat ja valmistellaan rakentamisvaihetta. Hankkeen toteutuessa A-Insinöörit hoitaa rakentamisen kilpailutuksen, valvonnan sekä rakennustekniikan vastaan- ja käyttöönoton. Hankesuunnittelun tavoitteena on luoda edellytykset uuden mäntysahan investointipäätökselle, joka tehdään aikaisintaan alkuvuonna 2020.

Toteutuessaan Rauman mäntysaha on maailman suurin, modernein ja tehokkain yksilinjainen mäntyä jalostava laitos alallaan. Sahalinjan uuden teknologian ja datan hyödyntämisen taso nostetaan selvästi nykyisiä sahalaitoksia korkeammalle.

Sahan arvioitu tuotanto olisi noin 750 000 kuutiometriä vuodessa. Investoinnin arvo olisi noin 200 miljoonaa euroa. Se työllistäisi suoraan noin 100 henkilöä ja koko suorassa arvoketjussaan noin 500 henkilöä. Sahalaitoksen rakennusvaiheen työllisyysvaikutus arvioidaan olevan noin 1 500 henkilötyövuotta. Suomesta hankittavan tukin käyttö sahalla olisi noin 1,5 miljoonaa kuutiota vuodessa.