Aallokko nostaa nikkeliä Porin rannikolla

Harjavallan nikkelipäästö näkyy yhä veden nikkelipitoisuudessa Porin edustalla.

Kokemäenjoessa, Pihlavanlahdella ja Ahlaisten saaristossa pidoituudet ovat kuitenkin jo laskeneet noin 3-6 mikrogrammaan litrassa.

Avomeren äärellä pitoisuudet olivat sen sijaan viime viikon näytteiden perusteella kohonneet edellisestä viikosta. Varsinais-Suomen ELY-keskus pitää syynä tuulta, sillä aallokko sekoittaa matalille pohjille kertynyttä nikkeliä uudelleen veteen.

Pitoisuudet ovat kuitenkin myös ulkomeren rajoilla alle viisi mikrogrammaa.

ELY käsittelee parhaillaan Norilsk Nicjkelin nikkelipäästöä koskevaa seurantaohjelmaa. Tutkimukset kuitenkin jatkuvat koko ajan, vaikka ohjelmaa ei ole vielä hyväksytty.

Ensi viikolla on luvassa tietoa muun muassa Kokemäenjokeen nousevien nahkiaisten metallipitoisuuksista.