Ahvenjärvi: Yrityshautomoja pitäisi lisätä

Raumalaiskansanedustaja Sauli Ahvenjärvi (kd.) on tänään jättänyt kirjallisen kysymyksen yrityshautomo- ja yrityskiihdyttämötoiminnan edistämisestä.

Hän pyytää ministeriltä selvitystä siitä, miten hallitusohjelman tavoitetta edistää koulutettujen nuorten työllistymistä ja yrittäjyyttä yrityshautomo- ja yrityskiihdyttämötoiminnan avulla on toteutettu, ja miten näiden käyttöä tullaan jatkossa lisäämään.

Ahvenjärvi toteaa, että aiemmat kokemukset yrityshautomo- ja yrityskiihdyttämötoiminnasta ovat olleet hyvin myönteisiä. Niiden kautta on syntynyt satoja uusia yrityksiä, joilla on erityisesti nuorten työllisyyttä lisäävä vaikutus.

Hautomo- ja kiihdyttämötoiminta erityisesti korkeakoulujen yhteydessä on todettu hyväksi menetelmäksi kannustaa valmistumisvaiheessa olevia opiskelijoita yrittäjyyteen.

Toimivaa mallia on syytä kehittää ja viedä eteenpäin, painottaa Ahvenjärvi.