Aikalisä Uotilanrinteen väistötilojen määräraha-asiassa

Tänään tiistaina koolla ollut Rauman kaupunginhallitus keskeytti kokouksensa asiakohtaan, joka koski lisämäärärahan myöntämistä Uotilanrinteen peruskoulun sekä Malmin koulun väistötiloja varten.

Kokousta päätettiin jatkaa määrärahakäsittelyn osalta keskiviikkona iltapäivällä.

Apulaiskaupunginjohtaja Tomi Suvannon kaupunginhallitukselle tekemässä ehdotuksessa kaupunginvaltuustolle esitettäisiin 2,8 miljoonan euron lisämäärärahaa Uotilanrinteen peruskoulun sekä Malmin koulun väliaikaisten tilojen hankintaan ja vuokriin sekä toiminnan siirtämisestä syntyviin kustannuksiin.

Vuosina 2016-17 lisämäärärahatarve olisi noin 2,2 miljoonaa euroa. 

Määrärahoista olisi tarkoitus saada päätökset aikaan mahdollisimman pian, jotta tilat olisivat käytössä syksyllä 2015 koulujen alkaessa.

Väistötilojen hankinta- ja vuokramääräratarve perustuu saatuihin tarjouksiin, joita tekninen lautakunta on jo käsitellyt kokouksessaan maaliskuun lopussa.