Aiko-rahoitushaku käynnistyi Satakunnassa

Alueelliset innovaatiot ja kokeilut (Aiko) -rahoitus on kansallinen aluekehityksen määräraha vuosille 2016 - 2018. Ensimmäinen hakujakso alkoi tänään ja kestää 18.11. asti, Satakuntaliitto tiedottaa.

Satakunnan suunnitelma Aiko-rahoituksen käytöstä perustuu Satakunnan ennakoidun rakennemuutoksen varautumissuunnitelmaan sekä maakuntaohjelmassa ja siihen sisältyvässä älykkään erikoistumisen strategiassa tunnistettuihin painopiste-aloihin ja kehittämiskokonaisuuksiin.

Satakuntaliitto on saanut Työ- ja elinkeinoministeriöltä 271 000 euroa rahoitusta suunnattavaksi alueellisiin innovaatioihin ja kokeiluihin Satakunnassa vuonna 2016. Hakuohjeet ja lomakkeet löytyvät Satakuntaliiton verkkosivuilta.

Aiko-rahoituksella tuetaan aluelähtöisiä ennakoidun rakennemuutoksen toimia, joilla on tarkoitus vauhdittaa rakennemuutosta, toteuttaa nopeita ja kokeiluluonteisia uusia toimenpiteitä sekä vahvistaa kykyä sopeutua elinkeinorakenteen muutokseen.

Satakunnassa rahoitusta tullaan käyttämään kokeiluihin, jotka liittyvät uudistuvaan teollisuuteen, kasvavaan biotalouteen ja muuttuviin palveluihin.

Aiko-rahoituksen hakemisessa on jatkuva haku, mutta hakemukset käsitellään jaksoittain.

Tukiosuus on enintään 50 - 70 prosenttia hankkeen kustannuksista.

Tukea voidaan myöntää julkis- ja yksityisoikeudelliselle oikeushenkilölle

Satakunnassa pyritään käynnistämään vuosittain noin 10 Aiko-kokeilua, joiden AIKO-rahoituksen osuus on 10 000–60 000 euroa.