Ailo-työvoimakoulutus alkoi Raumalla

Turun yliopiston opettajankoulutuslaitoksen Rauman yksikkö järjestää Aineenopettajasta luokanopettajaksi (Ailo) -työvoimakoulutusta vuoden 2 012 koulutuksen innoittamana nyt toista kertaa. Täydennyskoulutus antaa kurssin osanottajalle valmiudet toimia sekä esiopetuksen että alakoulun opettajana.

– Viime kerralla opiskelijat kokivat, että kurssista oli todella hyötyä työllistymisessä, Ailo-koulutuksen projektin johtajana toimiva koulutussuunnittelija Pirjo Lehti kertoo.

Koulutuksen aloitti 24 aineenopettajaa ympäri maata. He valikoituivat mukaan yli 120 hakijan joukosta.

Ailo-koulutukseen hakeutuneet ovat kärsineet alaa vaivaavasta työttömyydestä.

– Työttömyys koettelee pahiten historian ja yhteiskuntaopin sekä harvinaisten kielten opettajia, Lehti kertoo.

Myös Ailo-koulutukseen osallistuvista aineenopettajista kolmasosa on historian opettajia.