Äitienpäivän kunniamerkkien saajista pyydetään ehdotuksia

Aluehallintovirasto pyytää esityksiä Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueelta vuoden 2014 äitienpäivän kunniamerkkien saajiksi. Varsinais-Suomeen ja Satakuntaan tullaan myöntämään enintään 5 kunniamerkkiä.

Äitienpäivän kunniamerkki myönnetään ansioista lasten ja nuorten esimerkillisenä kasvattajana sekä perhe-elämän ja vanhemmuuden edistäjänä. Perusteluna voi olla myös laajemman yhteisvastuullisen kasvatustehtävän toteuttaminen esimerkiksi lastensuojelu- ja perhejärjestöissä, nuoriso- ja urheilujärjestöissä tai muissa yhteiskunnallisissa järjestöissä. 

Kunniamerkkiä ei kuitenkaan myönnetä ammatissaan kasvattajana toimivalle.

Kunniamerkin saajaksi voi esittää 40 vuotta täyttänyttä biologista äitiä, adoptioäitiä tai sijaisäitiä.

Omien lasten tekemissä kunniamerkkiesityksissä tulee olla vähintään kaksi luotettavaa, toisistaan riippumatonta puoltavaa lausuntoa sellaisilta järjestöiltä tai muilta yhteisöiltä, jotka tuntevat hyvin kyseessä olevanperheen.

Muutkin omaiset, tuttavat ja naapurit voivat olla aloitteellisia, mutta esityksen tekijänä tulee olla viranomainen, järjestö tai muu yhteisö.

Esitykset tehdään lomakkeille, joita saa aluehallintovirastoista ja Internetistä.

Äitienpäivän kunniamerkkiesitykset toimitetaan 15.11.2013 mennessä Lounais-Suomen aluehallintovirastoon, osoitteeseen PL 22, 20801 TURKU.