Älä välitä alkoholia alaikäiselle

Terveyden ja Hyvinvoinninlaitoksen teettämän Kouluterveyskyselyn viimeisimpien tulosten mukaan peruskoulun 8.–9.-luokkalaisista 14 prosenttia ilmoitti, että isä tai äiti oli hankkinut heidän viime käyttökerralla nauttimansa alkoholijuomat. Lähes yhtä suuri osuus (16 %) oli saanut juomia sisarukseltaan ja reilu neljännes (26 %) oli ottanut juomat kotoa. Näitä yleisemmin alkoholijuomia oli kuitenkin saatu tuntemattoman henkilön (29 %) tai kaverien (78 %) hakemana.

Porissa järjestetään tiistaina 29.4. Älä välitä alkoholia alaikäiselle, tue turvallista vappua -tapahtuma, jonka tarkoituksena on herätellä alkoholia alaikäiselle välittäviä aikuisia tunnistamaan oman toimintansa haitallisuus alaikäisen terveydelle ja turvallisuudelle.

Alkoholin ostaminen ja välittäminen alaikäiselle on rikos. Päihtynyt nuori altistuu monille vaaratilanteille kuten tapaturmille, onnettomuuksille, väkivallalle ja hyväksikäytölle. Esimerkiksi 15–24-vuotiaiden tapaturmaisista kuolemista joka viides liittyy alkoholiin.