Alakoululaisten määrä kasvaa hieman Raumalla

Rauman alakouluissa on ensi syksynä noin 20 oppilasta enemmän kuin viime syksynä, selviää koulujen päivitetyistä oppilasmäärätiedoista.

Nykytiedon mukaan ensi lukuvuonna kaikissa Rauman peruskouluissa on yhteensä 2 286 oppilasta alaluokilla. Luvussa ovat mukana myös freinetkoulun ja normaalikoulun oppilaat.

Ekaluokkalaisia on ilmoittautunut tähän mennessä yhteensä 407, kun mukaan luetaan kaikki raumalaiset alakoulut.