Alatalo laittaisi pakolaiset metsätöihin

Kansanedustaja Mikko Alatalo (kesk.) ehdottaa metsänhoitotöitä keinoksi työllistää pakolaisia Suomessa. Hänen mielestään pitäisi pikimmiten pilotoida hanke, jossa erityisesti nuoria pakolaismiehiä koulutetaan ja ohjataan tekemään konkreettista metsänhoitotyötä.

- Laadukasta puuraaka-ainetta ei kuitenkaan saada, jos välttämättömät metsänhoitotyöt jäävät tekemättä. Suomeen tulevat pakolaiset voisivat työllistyä metsänhoitotöihin ympäri Suomea, Alatalo sanoo.

Alatalon mielestä pilotti voitaisiin toteuttaa esimerkiksi Ruovedellä, joka on ennakkoluulottomasti ottanut 200 pakolaista ja aloittanut lasten koulunkäynnin käytännön järjestelyt. Kunnassa on myös pitkät metsäperinteet.

Tällä hetkellä pakolaisten ohjaamista vastikkeelliseen työhön on kuitenkin rajoitettu. Normaalin viranomaisproseduurin lisäksi on 3 kuukauden karenssiaika, jolloin töitä ei saa tehdä.

Pakolaisten metsätöiksi sopisivat esim. taimikon varhaishoito ja nuoren metsän hoito. Myös ennen hakkuita tehtävää ennakkoraivaustyötä riittää, kuten myös tienvarsimetsien hoitoa, peltojen reunojen, sähkölinjojen sekä metsäautoteiden reunojen raivausta.

- Näitä töitä voidaan tehdä manuaalisesti ja niihin on suhteellisen helppo pikakouluttaa maahantulijoita, Alatalo uskoo.