Alkaneen vuoden puukaupasta odotetaan kohtuullisen vilkasta

Metsänomistajat odottavat alkaneelta vuodelta kohtuullisesti sujuvaa puukauppavuotta. Alkuvuoden puun ostomäärät säilyivät samalla tasolla kuin viime vuoden lopulla. Tällä haavaa paras kysyntä on edelleen mäntytukista ja metsäenergiasta. Muillekin puutavaralajeille voi löytyä ostaja.

– Viime vuoden puukauppaa vauhdittivat myrskytuhojen korjaamiset, mutta kyllä syksyllä puuta korjattiin myös pystyasennosta. Leimikoita oli myynnissä kysyntää vastaava määrä, mutta syksyn märät kelit vaikeuttivat korjuuta ja etenkin kuusikuidusta tuli pulaa, sanoo Metsänhoitoyhdistys Länsimetsän toiminnanjohtaja Hannu Justen.

Metsänomistajat eivät oikein tässä vaiheessa osaa sanoa Rauman paperikoneen sulkemisen vaikutuksista puukauppaan.

– Jos tuotantoa voidaan siirtää muille koneille, jää vaikutus pieneksi. Jos taas tuotanto vähenee kapasiteetin sulkemisen verran, on Länsi-Suomessa jälleen hurjasti vähemmän kuitupuun tarvetta, todetaan Metsänomistajien liitto Länsi-Suomen katsauksessa.

– Vaikka yleinen taloudellinen tilanne onkin varsin epävakaa, ovat sahatkin kuitenkin tukkipuuta ostaneet ihan kiitettävästi. Sahojen tilanne on taloudellisesti melko ahdas, joten tukkipuun hintaa ei ole luvassa korotuksia korjuukustannusten kasvusta huolimatta, Justen arvioi.

Justenin mukaan energiapuulla on jatkuvasti kysyntää. Kuitupuun hinta on ollut laskeva, ja energiapuun hinta on ollut nousussa. Hinnat ovatkin jo lähellä tosiaan.