Alkoholi tappaa kesäliikenteessä kahdesti viikossa

Tutkijalautakuntien tutkimista kuolemaan johtaneista alkoholionnettomuuksista valmistuneen tuoreen raportin mukaan vuosina 2009–2013 sattui 257 onnettomuutta, joissa oli alkoholilla osuutta. Ihmisiä näissä onnettomuuksissa kuoli 289. Menehtyneistä 209 oli rattijuoppoja, 69 rattijuopon kyydissä olleita matkustajia ja 11 muita.

– Alkoholionnettomuudet ovat vähentyneet yleisen liikenneturvallisuuskehityksen myötä, mutta luvut ovat edelleen huolestuttavia, toteaa liikenneturvallisuusjohtaja Kalle Parkkari Liikennevakuutuskeskuksesta.

Valtaosa (75 %) onnettomuuksista ajoittui huhti–syyskuun välille. Ajanjaksolla painottuivat kesäkuukaudet ja erityisesti viikonloppuyöt. Iltakuuden ja keskiyön välillä onnettomuuksista sattui 29 prosenttia, keskiyön ja aamukuuden välillä 43 prosenttia. Suurin osa (83 %) onnettomuuksista sattui haja-asutusalueilla ja taajaman lähialueilla, kun taajamassa sattuneiden onnettomuuksien osuus oli vain 17 prosenttia.

– Onnettomuuden kohtalokkaisiin seurauksiin vaikuttavat alkoholin lisäksi tyypillisesti vielä ylinopeus sekä turvavöiden tai kypärän käytön laiminlyönti, tarkentaa liikenneturvallisuustutkija Arja Holopainen.

Onnettomuushetkellä 62 prosenttia kuljettajista ajoi vähintään kymmenen kilometriä tunnissa ylinopeutta. Vain vajaa kolmannes kuljettajista oli kiinnittänyt turvavyön tai kypärän kunnollisesti.

Vuosina 2009–2013 törkeän rattijuopumuksen eli 1,2 promillen rajan ylitti 81 prosenttia onnettomuuskuskeista. Alkoholin lisäksi ajokykyyn vaikuttavien lääkkeiden tai huumeiden vaikutuksen alaisena heistä oli 19 prosenttia.

Turman aiheuttaneista kuljettajista 68 prosentilla oli taustalla vähintään yksi liikennerangaistus. Ilman voimassa olevaa ajokorttia, ajokiellossa tai muusta syystä vailla ajo-oikeutta oli 18 prosenttia kuljettajista. Kuudella prosentilla ei ollut koskaan ollutkaan ajokorttia.

Onnettomuuden aiheuttaneista rattijuopoista peräti kolmasosa oli iältään alle 25-vuotiaita. Onnettomuuden aiheuttaneista kuljettajista 14 oli naisia ja miehiä 243.

Vuosina 2009–2013 rattijuoppojen yksittäisonnettomuuksia oli 74 prosenttia ja yhteenajoja toisen ajoneuvon kanssa 26 prosenttia. Rattijuopon aiheuttamissa onnettomuuksissa kuoli lisäksi viisi jalankulkijaa ja kaksi pyöräilijää.

– Alkoholionnettomuuksien ennaltaehkäisemisessä alkolukkojen käyttöönottamisella olisi suuri merkitys, painottaa Kalle Parkkari.