Alkoholimyyntiä valvotaan Raumalla onnistuneesti

Kolme neljäsosaa alkoholin koeostoista sujui myyntipaikoilta vaadittavien säädösten mukaisesti. Kuva: Juha Sinisalo

Viime vuoden marras–joulukuun aikana täysi-ikäiset, mutta ilman henkilöllisyystodistuksia asioivat nuoret yrittivät ostaa alkoholia 42 kertaa neljästätoista raumalaisesta myyntipaikasta.

Lähes kolme neljäsosaa kokeiluista päättyi siihen, että myyjä kysyi henkilöllisyystodistusta ja kieltäytyi myymästä, koska sitä ei ollut mukana. Valvonta petti siis noin kymmenellä kokeilukerralla.

Testaus oli osa Selvin päin Satakunnassa -hanketta. Kohderyhmänä siinä ovat 12–20-vuotiaat nuoret, joiden päihteidenkäytöstä aiheutuvia sosiaalisia ja terveydellisiä haittoja pyritään estämään. Tarkoituksena on juurruttaa varhaisen puuttumisen toimintamalleja koko maakuntaan.

Askeleita eteenpäin on otettu

Projektisuunnittelija Tellu Rosenqvist on tyytyväinen ostokokeiden tuloksiin, jotka osoittavat alkoholin ja tupakan myynnin sääntöjen noudattamisen toimivuuden nousseen koko Satakunnassa.

– Monen kunnan kohdalla on tapahtunut vuosien 2012–2019 välillä huikean hyvä kehitys. Se johtuu osin siitä, että nykyään elinkeinotoimijat ovat hyvin valveutuneita säännöistä, joihin he myös kouluttavat henkilökuntansa. Tulokset ovat parantuneet koko ajan.

Hankkeen ostokokeet ovat osa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen valtakunnallista Pakka-toimintamallia. Pakka-mallissa saatavuuden sääntely tuodaan osaksi ehkäisevää päihdetyötä.

Tavoitteena on rajoittaa ikärajavalvottavien tuotteiden eli alkoholin, tupakan ja rahapelien saatavuutta alaikäisiltä. Malli aktivoi lainsäädännön paikalliseksi toiminnaksi

Kokeilu kattoi koko maakunnan

Ostokokeita tehtiin loppuvuonna Satakunnassa yhteensä 87 kappaletta.
Raumalla toteutettujen kokeilujen lisäksi Satakunnassa suoritettiin 45 tupakan myyntiä koskevaa koeostoa. Jokainen mukaan valituista myyntipisteistä sai testistä jälkikäteen tiedon.

– Lähetimme kirjeen siitä, koska heillä käytiin ja mistä ostokokeessa on kyse. Ikärajavalvontaa täydellisesti suorittaneet myyntipisteet saivat lisäksi henkilökohtaisesti toimitetut diplomit, Rosenqvist kertoo.