Alkuvuoden liikennemäärät laskivat Rauman satamassa

Rauman sataman kokonaisliikenne oli tämän vuoden kesäkuun loppuun mennessä yhteensä 2,89 miljoonaa tonnia, jossa on laskua viime vuoteen verrattuna seitsemän prosenttia.

Alkuvuonna 2013 kuljetettiin Rauman kautta 131 745 konttiyksikköä, mikä merkitsee kolmen prosentin vähennystä vuoteen 2012 verrattuna. Laivakäyntejä oli 611 kappaletta, kun niitä viime vuonna oli 715.

- Alkuvuosi on ollut Raumalla selvästi viime vuotta hiljaisempaa, erityisesti vuoden ensimmäiset kuukaudet olivat kaukana edellisen vuoden tasosta, toteaa Rauman satamajohtaja Hannu Asumalahti.

Rauman staman liikenne vilkastui kuitenkin loppukeväällä ja erityisesti kuukausittaiset konttimäärät ovat olleet jo hyvällä tasolla. Kuluvan vuoden satamaliikenteen kokonaismääräksi arvioidaan tällä hetkellä kuusi miljoonaa tonnia. Konttiliikenteen määrän arvioidaan olevan noin 250 000 konttiyksikköä. Odotettavissa on, että viime vuoden ennätyksellinen konttimäärä ylittyisi jonkin verran.

Paperin ja sellun vientimäärät laskivat selvästi, sen sijaan sahatavaran vienti on kaksinkertaistunut. Kaoliinin, nesteiden ja raakapuun tuonti ovat olleet alkuvuonna laskussa mutta kappaletavaran tuonti on puolestaan kasvanut.

Rauman satamaliikenteestä vientiä oli 1,94 miljoonaa tonnia (-4%), tuontia 0,93 miljoonaa tonnia (-9%) ja kotimaan liikennettä vain 0,01 miljoonaa tonnia.