Alman Aluemedian yt-neuvottelut päätökseen

Alma Median alue- ja paikallislehtiyksikkö Alma Aluemedian syyskuussa käynnistyneet yt-neuvottelut ovat päättyneet.

Yhteensä 500 henkilöä koskeneiden neuvottelujen tuloksena yksikkö vähentää henkilöstöään enintään 70:llä henkilötyövuodella.

Vähennyksistä 29 henkilötyövuotta kohdistuu Satakunnan Kansan, Aamulehden ja paikallislehtien toimituksiin.

Irtisanottavia työsuhteita on 19 ja noin 50 henkilötyövuoden vähennys toteutuu eläköitymisen tai muiden järjestelyjen kautta.

Järjestelyjen seurauksena Alma Media kirjaa kuluvan vuoden neljännen kvartaalin tulokseen arviolta 2,2 miljoonan euron kertaluonteisen kulun.