Aluehallintovirasto selvittää Sinisaaressavanhusten hoidon tasoa

Sinisaaren palvelualueella eivät vanhukset saa hyvää hoitoa kiireestä ja työntekijöiden riittämättömyydestä johtuen. Kiire on johtanut työilmapiirin huononemiseen ja ongelmiin työssä jaksamisessa.

Näin todetaan asukkaiden hoidon tasosta ja työntekijöiden jaksamisesta huolestuneen lähihoitajan kantelussa, jonka hän on tehnyt Lounais-Suomen aluehallintovirastoon.

Hänen mukaansa hoitajilla yhden työpäivän aikana on 17–20 asiakasta. Yhden asiakaskäynnin kesto on vain kymmenisen minuuttia. Nykyisillä voimavaroilla ei kyetä vastaamaan asiakkaiden hoidon tarpeisiin. Kantelija oli huolissaan myös ulkoilumahdollisuuksien puuttumisesta.

Lue lisää torstain Länsi-Suomesta