Ammatilliseen ja lukiokoulutuksen 99 550 hakijaa

Ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishaussa oli tänä vuonna 99 550 hakijaa. Tänä keväänä hakijamäärä laski 1500:lla viime keväästä. Ammatilliseen koulutukseen oli 66 900 hakijaa ja lukioihin oli 32 650 hakijaa. Syksyllä alkavassa koulutuksessa on tarjolla noin 86 500 aloituspaikkaa, joista 47 700 paikkaa ammatillisessa koulutuksessa.

Suosituin ala ammatillisessa koulutuksessa on sosiaali- ja terveysala, jonne haki yli 9 500. Seuraavina tulevat liiketalous ja kauppa, ajoneuvo- ja kuljetustekniikka, arkkitehtuuri ja rakentaminen, majoitus- ja ravitsemisala sekä kauneudenhoitoala.

Koko maassa on tarjolla noin 38 800 lukiopaikkaa, joita tänä keväänä tavoittelee 32 650 nuorta.

Tänä keväänä perusopetuksen ja perusopetuksen lisäopetuksen päättävistä yhdeksäs- ja kymppiluokkalaisista 30 050 suuntaa ensisijaisesti ammatilliseen koulutukseen ja 31 400 lukioon.

Oppilaitokset lähettävät huhtikuun puolivälissä hakijoille kutsut pääsy- ja soveltuvuuskokeisiin ja kielikokeisiin. Kokeet järjestetään 22.4.-24.5.2013. Oppilaitokset julkistavat opiskelijavalinnan tulokset aikaisintaan 13.6.