Ammattiylpeys ja yhteishenki ovat laivanrakentajien voimavaroja

Mikko Aho

Raumalaiset laivanrakentajat tuntevat suurta ylpeyttä ammattitaidostaan ja rakentamistaan laivoista, käy ilmi Mikko Ahon Turun yliopistossa tarkastettavasta väitöskirjasta.

Väitöstutkimus arvioi myös yhteisöjen sekä museoiden ja muiden muistiorganisaatioiden yhteistyön mahdollisuuksia kulttuuriperintöprosesseissa.

Aho tarkasteli väitöstutkimuksessaan raumalaisten laivanrakentajien kokemusta muistitietohaastattelujen avulla.

– Laivanrakentajien yhteisöllisyyteen liittyy sekä teollisuustyöntekijöille yleisiä että laivanrakennusalalle ominaisia piirteitä, ja raumalaisten kokemukseen sekä kaikille laivanrakentajille tuttuja että paikallisesti erityisiä asioita. Viimeksi mainituista selkein esimerkki on kaupungin kahden telakan omaleimaiset yrityskulttuurit ja niiden vaikea, joillekin jopa traumaattinen yhdistäminen, toteaa Aho.

Ahon tutkimuksen aineistona ovat vuosina 2009–2017 tehdyt muistitietohaastattelut, jotka laivanrakentajat ovat tuottaneet pääosin itse. 

Tutkimusta ovat rahoittaneet Suomen Kulttuurirahaston Satakunnan rahasto ja Erkki Paasikiven säätiö.

FM Mikko Aho esittää väitöskirjansa ”Kun meiltä laiva lähtee ulos, ni siittä voi olla kaikki ylpeitä”: Raumalaisten laivanrakentajien ammatillinen omakuva teollisena kulttuuriperintönä julkisesti tarkastettavaksi Turun yliopistossa pe 13.12.2019 klo 12 (Rauman merimuseo, Kalliokatu 34, 26100 Rauma).