Areva korjasi kannekirjelmänsä 100 miljoonaa euroa pienemmäksi

Areva-Siemens-konsortio on ilmoittanut, että sen 23. lokakuuta välimiesmenettelyyn toimittamassa päivitetyssä kannekirjelmässä oli virheellinen rahamääräinen vaatimus TVO:lle Olkiluoto 3 -voimalan viivästymisen vuoksi.

Kun laitostoimittaja tuolloin vaati TVO:lta 3,5 miljardia euroa korvaukseksi saamatta jääneistä voitoista viivästyskorkoineen, on se nyt korjannut ja päivittänyt rahamääräisen vaatimuksen kokonaisuudessaan noin 3,4 miljardiin euroon.

Vaatimus kattaa rakentamisajan tapahtumat vuoden 2011 kesäkuun loppuun asti. Summa sisältää muun muassa viivästyskorkoja ja TVO:n laitostoimitussopimuksen mukaisesti viivästämiä maksueriä yhteensä yli 1,2 miljardia euroa sekä laitostoimittajan vaatimaa saamatta jäänyttä voittoa noin 150 miljoonaa euroa.