Areva-Siemens vaatii TVO:lta 3,52 miljardia euroa

Olkiluodon kolmannen ydinvoimalaitoksen laitostoimittaja Areva-Siemens on päivittänyt rahamääräisen vaateensa OL3-projektin viiveeseen liittyvässä välimiesmenettelyssä.

Laitostoimittajan helmikuussa 2016 päivittämä rahamääräinen vaatimus on kokonaisuudessaan noin 3,52 miljardia euroa. Summa perustuu laitostoimittajan päivittämään analyysiin tapahtumista syyskuuhun 2014, ja joidenkin vaateiden osalta joulukuun 2014 loppuun asti.

Summa sisältää viivästyskorkoja ja Teollisuuden Voiman laitostoimitussopimuksen mukaisesti viivästämiä maksueriä yhteensä noin 1,45 miljardia euroa sekä laitostoimittajan väittämää saamatta jäänyttä voittoa noin 135 miljoonaa euroa.

Välimiesmenettely alkoi joulukuussa 2008 laitostoimittajan aloitteesta. TVO on todennut laitostoimittajan aiemmin toimittaman kanteen perusteettomaksi ja tutkii päivitetyn kanteen. Välimiesmenettely voi kestää useita vuosia.

– Välimiesmenettelystä huolimatta OL3-projekti etenee, ja se on saavuttanut viimeiset vaiheensa. Olkiluodossa tehdään nyt järjestelmien testausta, ja TVO jatkaa laitostoimittajan tukemista jäljellä olevien tehtävien valmistumiseksi. Laitostoimittajan syyskuussa 2014 päivittämän aikataulun mukaan laitosyksikön säännöllinen sähköntuotanto alkaa vuoden 2018 lopulla, TVO:n lakiasioista vastaava johtaja Risto Siilos sanoo.

TVO jätti vuonna 2012 välimiesmenettelyssä kanteen ja vastineen. Yhtiön heinäkuussa 2015 päivittämä rahamääräinen arvio yhtiön kustannuksista ja menetyksistä on noin 2,6 miljardia euroa joulukuuhun 2018 asti.