Areva vaatii Teollisuuden Voimalta 3,5 miljardia euroa

OL3:n laitostoimittaja Areva vaatii Teollisuuden Voimalta 3,5 miljardia euroa ydinvoimalaitoksen rakentamisviiveestä. Vaatimus kattaa rakentamisajan tapahtumat vuoden 2011 kesäkuun loppuun asti.

Summa sisältää muun muassa viivästyskorkoja ja TVO:n laitostoimitussopimuksen mukaisesti viivästämiä maksueriä yhteensä yli 1,3 miljardia euroa sekä laitostoimittajan väittämää, saamatta jäänyttä voittoa noin 150 miljoonaa euroa.

TVO on aiemmin tutkinut laitostoimittajan kanteet, joihin rahamääräiset vaateet perustuvat, ja todennut ne perusteettomiksi.

TVO tutkii nyt saadun uuden aineiston tarkkaan, ja vastaa siihen asianmukaisesti. 

Molemmat kiistan osapuolet ovat vastikään päivittäneet arvionsa Olkiluoto 3 ydinvoimalaitosprojektin viivästymisen aiheuttamista lisäkustannuksista ja menetyksistä kanteisiinsa, joita käsitellään Kansainvälisen kauppakamarin sääntöjen mukaisessa välimiesmenettelyssä.

TVO:n kanteeseen liittyvä tämänhetkinen rahamääräinen arvio viiveen aiheuttamista kustannuksista ja menetyksistä on noin 2,3 miljardia euroa vuoden 2018 loppupuolelle asti, joka on laitostoimittajan antaman aikataulun mukaan OL3:n säännöllisen sähköntuotannon aloittamisen ajankohta.

Teollisuuden Voima tilasi OL3:n kiinteähintaisella avaimet käteen -sopimuksella laitostoimittaja AREVA-Siemens -konsortiolta.

Alkuperäisen suunnitelman mukaan OL3:n piti aloittaa sähköntuontantonsa vuonna 2009.