Areva vaatii TVO:lta entistä enemmän korvauksia OL3-viiveestä

Olkiluoto 3 -ydinvoimalaitosyksikköä kiinteähintaisella avaimet käteen -sopimuksella rakentava AREVA-Siemens -konsortio on toimittanut päivityksen laitosyksikön valmistumisen viivästymiseen ja siitä aiheutuneisiin kustannuksiin liittyvään välimiesmenettelyyn.

Päivitetty, vuoden 2011 kesäkuun loppuun ulottuva rahamääräinen vaatimus on kokonaisuudessaan noin 2,6 miljardia euroa yhdessä aiemman vaatimuksen kanssa.

Summa sisältää muun muassa laitostoimitussopimuksen viivästettyjä maksueriä noin 70 miljoonaa euroa, sekä viivästyskorkoja noin 700 miljoonaa euroa ja saamatta jäänyttä voittoa noin 120 miljoonaa euroa.

Laitostoimittajan aiempi rahamääräinen vaatimus oli noin 1,9 miljardia euroa. TVO:n syyskuussa 2012 välimiesmenettelyyn toimittaman kanteen rahamääräinen arvio TVO:n kustannuksista ja menetyksistä oli noin 1,8 miljardia euroa.

TVO tutkii nyt saadun uuden aineiston tarkkaan, ja vastaa siihen asianmukaisesti. 

Kansainvälisen kauppakamarin sääntöjen mukainen välimiesmenettely alkoi joulukuussa 2008 OL3-laitostoimittajan aloitteesta. Välimiesmenettely voi kestää useita vuosia ja siinä vaaditut määrät voivat vielä päivittyä.

- TVO on todennut laitostoimittajan aiemmin toimittaman kanteen aiheettomaksi ja perusteettomaksi. Meillä on kiinteähintainen avaimet käteen -sopimus, jossa laitostoimittaja on sitoutunut toimittamaan sopimuksen mukaisen Suomen turvallisuusmääräykset täyttävän ydinvoimalaitosyksikön. Laitostoimitussopimuksen mukaan laitostoimittaja vastaa viiveestä ja sen kustannuksista, kertoo TVO:n lakiasioista vastaava johtaja Risto Siilos.