Arkeologiset tutkimukset käynnistyneet Lakarissa

Arkeologiset kaivaukset ovat käynnistyneet Rauman Lakarin logistiikka- ja yritysalueen laidalla toukokuun aikana.

Toistaiseksi rakentamattomalla metsäalueella Lakarin pohjoispuolella on lain suojaama muinaisjäännösalue, jolla vuosina 2009 ja 2013 tehdyissä arkeologisissa inventoinneissa havaittiin useita kymmeniä matalia kivikeskittymiä. Osa kivikeskittymistä on tulkittu mahdollisiksi hautaröykkiöiksi ja osan arvellaan liittyvän esihistoriallisiin asuinpaikkoihin.

Käynnissä olevat arkeologiset kaivaukset liittyvät Lakarin suunniteltuun laajentamiseen ja alueella tulevaisuudessa tapahtuvaan rakennustyöhön. Tutkimusten aikana on tarkoitus selvittää, miltä ajalta kivilatomukset ovat ja millaiseen ihmisen toimintaan ne liittyvät.

Kyseessä olevien muinaisjäännösten luonnetta ja ikää ei pystytä tarkkaan määrittämään päältä päin katsomalla. Vasta kiveysten purkaminen ja niiden ympäristön kaivaminen, niistä tehtävät havainnot ja mahdolliset esinelöydöt sekä analysoitavat näytteet voivat paljastaa niiden käyttötarkoituksen.

Museoviraston edellyttämät arkeologiset tutkimukset Ellinniityn muinaisjäännösalueella toteuttaa Muuritutkimus ky. Tutkimukset tehdään kahden keväästä syksyyn ajoittuvan kenttätyökauden aikana ja niiden on määrä olla valmiina syksyllä 2015. Kesällä 2014 kaivauksilla työskentelee 10–12 henkilöä.

Turun yliopiston arkeologian opiskelijoiden lisäksi projekti työllistää myös muutamia raumalaisia nuoria TE-keskuksen kautta. Tutkimukset toteutetaan yhteistyössä Rauman museon kanssa ja kustannuksista vastaa Muinaismuistolain 15. pykälän perusteella Rauman kaupunki.