Asetetaanko Vanha Rauma rakennuskieltoon?

Vanhaan Raumaan on ehdotettu rakennuskiellon asettamista, mihin maankäyttö- ja rakennuslaki antaa mahdollisuuden. Kuva: Pekka Lehmuskallio

Rauman ympäristölautakunta on esittänyt, että Vanha Rauma asetettaisiin rakennuskieltoon alueen asemakaavoituksen ollessa vireillä mutta keskeneräinen.

Rakennuskiellon mahdollisuus on noussut esille Vanhaa Raumaa koskevan rakennuslupa-asian yhteydessä.

Lupahakemus koski Vanhan Rauman talon ullakon rakentamista asuinkäyttöön sekä katon ja julkisivulaudoituksen muutoksia.

Rakennuskiellosta päättää Rauman kaupunginhallitus.

Lue lisää päivän Länsi-Suomesta ja Plus-osiosta.