ASP-korkotukilainojen enimmäismääriä nostetaan – vaikuttaa ensiasunnon ostajiin myös Raumalla

Valtioneuvosto on päättänyt parantaa asuntosäästöpalkkiojärjestelmän toimivuutta nostamalla ASP-korkotukilainojen enimmäismääriä ja lisäämällä kuntajaotteluun uuden ryhmän Tampereelle ja Turulle.

ASP-korkotukilainojen enimmäislainamääriä tarkistettiin viimeksi vuonna 2014. Tarkistuksen jälkeen muutokset asuntomarkkinoilla ovat kuitenkin olleet merkittäviä. Enimmäislainamääriä on nyt tarkistettu vastaamaan nykyistä hintatasoa, jotta ensiasunnon ostajilla olisi mahdollisuus ostaa tarpeidensa ja toiveidensa mukainen asunto.

Asuntojen hinnat ovat nousseet vuodesta 2014 koko maan tasolla noin neljä prosenttia. Alueellisesti hintakehitys ei ole ollut tasaista. Esimerkiksi Helsingissä vanhojen osakehuoneistojen hinnat ovat nousseet 19 prosenttia, Tampereella 13 prosenttia, kun taas Oulussa ne ovat pysyneet lähes entisellä tasolla.

ASP-korkotukilainojen kuntajaotteluun onkin nyt lisätty neljäs ryhmä, johon on siirretty Tampere ja Turku, sillä aiemmin ryhmään ”muut kunnat” kuuluneiden Tampereen ja Turun asuntojen hinnat ovat kehittyneet selvästi eri tahtiin muiden ryhmään kuuluvien kuntien kanssa.

Korkotukilainojen enimmäismäärien korottaminen tulee voimaan 15.4.2021, ja se koskee lainoja, jotka nostetaan tuona päivämääränä tai sen jälkeen.

ASP-korkotukilainojen kuntajaottelu

Asunnon sijaintikunta: Helsinki
Voimassa ollut lainan enimmäismäärä: 180 000
Uusi lainan enimmäismäärä: 215 000

Asunnon sijaintikunta: Espoo, Kauniainen, Vantaa
Voimassa ollut lainan enimmäismäärä: 145 000
Uusi lainan enimmäismäärä: 160 000

Asunnon sijaintikunta: Tampere, Turku
Voimassa ollut lainan enimmäismäärä: 115 000
Uusi lainan enimmäismäärä: 140 000

Asunnon sijaintikunta: Muut kunnat
Voimassa ollut lainan enimmäismäärä: 115 000
Uusi lainan enimmäismäärä: 120 000

ASP-lainat tukevat omaehtoisen asumisen järjestämistä ja asumiskustannusten kohtuullisuutta, sillä ne tarjoavat korkosuojaa ensiasunnon hankkijoille tilanteessa, jossa korkotaso nousee.

ASP-järjestelmässä pankki maksaa talletukselle yhden prosentin koron, ja tämän lisäksi erikseen sovittavaa lisäkorkoa 2-4 prosenttia tallettamisen aloittamisvuodelta ja tämän jälkeen enintään viideltä kalenterivuodelta. ASP-säästäjän tulee puolestaan säästää vähintään 10 prosenttia asunnon hinnasta.

ASP-lainalle voi saada maksuttoman valtiontakauksen, ja valtio maksaa ASP-lainalle korkotukea 70 prosenttia 3,8 prosentin omavastuukoron ylittävältä osalta, lainan kymmeneltä ensimmäiseltä vuodelta.