Asunnottomien määrä on vähentynyt - "Kasvukeskuksiin tarvitaan lisää kohtuuhintaista asuntotuotantoa, erityisesti pääkaupunkiseudulle"

Vailla vakinaista asuntoa ry näkee tuetun asumisen asuntojen lisäämisen osaratkaisuksi asunnottomuuteen. Kuva: Pekka Lehmuskallio

Asumisen rahoittamis- ja kehittämiskeskuksen (ARA) uusien asunnottomuustilastojen mukaan Suomessa oli vuoden 2019 lopussa 4 600 yksin elävää asunnotonta, joka on 280 henkilöä vähemmän kuin vuonna 2018.

Pitkäaikaisasunnottomien määrä on vähentynyt vuoden 2010 jälkeen yli 3 000 asunnottomasta alle tuhanteen henkeen vuoteen 2019 tultaessa. 

Nuorten, alle 25-vuotiaiden asunnottomien määrä laski alle tuhanteen.

Nuorten kohdalla piiloasunnottomuus on yleistä. He asuvat tilapäisesti tai kiertelevät sukulaisten ja tuttavien luona ilman vakituista asuntoa. Heidän todellisesta määrästä ei ole näin ollen varmuutta.

Vailla vakinaista asuntoa ry:n toiminnanjohtaja Sanna Tiivola pitää kohtuuhintaisten asuntojen pulaa yhtenä suurimmista syistä asunnottomuuteen.

– Kasvukeskuksiin tarvitaan lisää kohtuuhintaista ARA-asuntotuotantoa, erityisesti Helsinkiin ja pääkaupunkiseudulle. Helsingin osuus asunnottomista on liki neljäkymmentä prosenttia ja pääkaupunkiseudun yli viisikymmentä prosenttia.

Yksi nykyisen hallitusohjelman tavoitteista on puolittaa asunnottomuuden määrä kuluvan hallituskauden aikana. Tiivola pitää urakkaa hyvin työläänä. 

Naisten määrä asunnottomista oli 1 190 hengen verran. Naisten osuus asunnottomista on kasvanut 2000-luvulla 17 prosentista 26 prosenttiin, vaikka asunnottomien naisten lukumäärä itsessään on viime vuosina vähentynyt.

Suomessa oli vuoden 2019 lopussa 264 asunnotonta perhettä.

Maahanmuuttajataustaisia asunnottomia oli 1 100, joka on 60 henkilöä vähemmän kuin vuotta aiemmin. Yksinelävistä ja asunnottomista perheistä noin neljäsosa oli maahanmuuttajataustaisia.

Todellisuudessa luvut lienevät suurempia, koska kaikki kunnat eivät erottele maahanmuuttajataustaisia asunnottomia muista asunnottomista.

Lisää aiheesta

THL: Asunnottomuus jopa viisinkertaistaa miesten kuolemanriskin