”Attendon laitettava talon sisäiset asiat kuntoon”

Hoitajien irtisanoutumiset Ste-niuksen yksityisessä hoivakodissa Raumalla eivät ole sosiaali- ja terveyslautakunnan puheenjohtajan Kalle Leppikorven (sd.) mukaan vaikuttaneet sovittuun hoitajamitoitukseen eivätkä sitä kautta vanhusten saamaan hoitoon.

Attendon omistama hoivakoti on kaupungin sopimuskumppani vanhusten tehostetussa palveluasumisessa. Hoitomitoitukseksi on sovittu 0,6 hoitajaa asukasta kohden.

Myös Rauman vs. vanhuspalvelujen johtaja Päivi Kovanen vahvistaa, etteivät hoivakodin henkilöstövaihdokset ole vaikuttaneet mitoitukseen, koska rekrytointien aikana on käytetty sijaistyövoimaa.

Kaupunki saa kuukausittaiset raportit Steniuksen hoivakodista, ja mitoitus on ollut sopimuksen mukainen.

Lue lisää tiistain Länsi-Suomesta