ATTR:n kannanotto AVI:lle: 20 hengen kokoontumisrajoitus maanantaista alkaen – Satakunnan kokoontumisrajoituksia lievennetään asteittain

Kuvituskuva.

Satakunnan alueellisen tartuntatautien torjunnan työryhmän (ATTR) kannanotto Aluehallintovirastolle (AVI) on, että Satakunnan ja Varsinais-Suomen tilanteen huomioiden Satakunnan julkisten tilaisuuksien kokoontumisrajoitusta lievennettäisiin 10. toukokuuta alkaen 20 henkilöön. Mikäli epidemiologinen tilanne edelleen paranee, kokoontumisrajoitusta suunnitellaan kevennettäväksi edelleen 24. toukokuuta alkaen valtakunnallisen linjauksen mukaisesti. Esityksen pohjalta AVI tekee ratkaisunsa.

Satakunta on epidemiologisesti perustasolla Euraa, Eurajokea ja Nakkilaa lukuun ottamatta, mutta THL:n edustajien vahva näkemys oli, että kokoontumisrajoituksia tulee purkaa maltillisesti ja harkiten. Valtakunnallisesti pyritään luomaan yhtenäinen linja.

Perustasolla kokoontumisarjoituksia voidaan lieventää asteittain

Valtioneuvosto on puoltanut periaatepäätöksellään 6. toukokuuta valtakunnallisten toimenpidetasojen käytöstä (tasot 1–3) luopumista. Valtioneuvoston puollon jälkeen sosiaali- ja terveysministeriö (STM) käy muutoksen edellyttämiä asioita läpi alueiden kanssa ja tekee varsinaisen päätöksen toimenpidetasoilta poistumisesta, arviolta ensi viikon lopulla.

STM painottaa, että jotta rajoituksia ja suosituksia voidaan purkaa hallitusti ja oikea-aikaisesti, epidemian kehittymistä ja rajoitusten muutosten vaikutuksia on seurattava ja arvioitava koko ajan. Lisäksi on otettava huomioon epidemiatilanne lähialueilla ja koko maassa.

Satakunnan siirryttyä perustasolle julkisten tilaisuuksien kokoontumisrajoitusta on syytä lieventää, mutta tämän tulee tapahtua hallitusti ja asteittain. On olemassa jo näyttöä, että laajemmat vapauttamistoimenpiteet ovat johtaneet tartuntojen lisääntymiseen.

Kaikki viranomaisten suositukset ja rajoitukset ovat luettavissa täältä.