AVI asetti Euran puhdistamolle tiukkoja vaatimuksia

JVP-Eura Oy on saanut uuden ympäristöluvan Etelä-Suomen aluehallintovirastolta (AVI). Lupa koskee puhdistamon mittavaa laajennusta, mutta samalla päätöksessä asetetaan tiukkoja vaatimuksia myös laajennusta edeltäville toimenpiteille eli käytännössä nykyiseen lupaan.

Nykyisen luvan vaatimukset ovat voimassa korkeintaan vuoden 2015 loppuun saakka. Vuoden 2016 alusta Eurajokeen purettava jätevesi on hygienisoitava bakteeripitoisuuden vähentämiseksi.

Jätevesien johtamisesta aiheutuvia, mahdollisia korvausvaatimuksia AVI ei vielä käsitellyt. Sen sijaan virasto määräsi puhdistamoyhtiön asettamaan 200 000 euron vakuuden siihen saakka, että asia on käsitelty ja mahdolliset korvaukset määritelty.

AVI edellyttää lisäksi, että puhdistamon nykyinen jätevesien purkupaikka siirretään. Vaihtoehdoista on laadittava selvitys ja purkupaikan siirrolle haettava erillistä lupamuutosta. Purkupaikkoina on selvitettävä ainakin Kokemäenjokea ja Rauman edustan merialuetta.

JVP Eura Oy haki lupaa myös HK Ruokatalon jätevesien käsittelylle sellaisenaan, ilman nykyisin teurastamolla tapahtuvaa esikäsittelyä. AVI ei myöntänyt lupaa. Esikäsittelemättömien vesien vastaanotto on mahdollista vasta, kun puhdistamo on laajennettu ja se on toiminut moitteetta vähintään vuoden.

Lisäksi uudessa ympäristöluvassa asetettiin raja jokeen purettavan jäteveden bisfenoli-A -pitoisuudelle. Nykyisessä luvassa päästörajaa ei ole.

Nykyisen ympäristövan rikkomuksista ja ohijuoksutuksista aiheutuvia seuraamuksia AVI ei käsitellyt, koska se ei ole asiassa toimivaltainen viranomainen.