AVI: Kuljetusalan yrityksillä paljon kehitettävää

Työajan kirjaamisessa ja ylityötuntien selvittämisessä on usealla kuljetusalan yrityksellä kehitettävää. Esimerkiksi ylityökirjanpitoa ei pidetä reaaliajassa.

Asiat käyvät ilmi työsuojeluviranomaisen valtakunnallisessa kuljetusalan harmaan talouden torjuntahankkeessa, joka painottuu kuljetusyrityksissä työelämän pelisääntöjen valvontaan.

Tarkastettavina asioina ovat muiden muassa työsuhteen vähimmäisehdot, ulkomaalainen työvoima, työaikalain sekä ajo- ja lepoaikasäädösten noudattaminen.

Tarkastuksia on tehty tämän vuoden aikana yli 400 kuljetusyritykseen.